งานสร้างหม้อน้ำตาล Refined sugar ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำตาล

งานสร้างหม้อน้ำตาล Refined sugar ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำตาล


บริษัท
เอส.ที.ซี. อุตสาหกรรมโลหะ บจก.
ที่อยู่
104/21 หมู่ 12 ซอยธนสิทธิ์ ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์
: +662 174 6408, +662 174 6409
: +662 174 6410
อีเมล์


รูปภาพประกอบ