น้ำดื่มบรรจุขวด ขนาด 350-500-600-1,500 CC

น้ำดื่มบรรจุขวด ขนาด 350-500-600-1,500 CC


บริษัท
นวนที บจก.
ที่อยู่
35 ซอย 30 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร 9 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์
: +662 328 1970, +662 328 1575, +662 726 9449, +668 9794 8108
: +662 328 1971, +662 328 1414
อีเมล์
น้ำดื่มบรรจุขวด ขนาด 350-500-600-1,500 CC
  • ผลิต-จำหน่ายน้ำดื่มคุณภาพมาตรฐาน ผ่านกรรมวิธีที่ทันสมัย สะอาดถูกหลักอนามัย
  • นอจากนี้ยังรับผลิตตามแบรนด์ ลูกค้า

รูปภาพประกอบ