บริการซ่อมปั้มน้ำ

บริการซ่อมปั้มน้ำ


บริษัท
ซี.ซี.เอ็ม. เซอร์วิส หจก.
ที่อยู่
89 หมู่ 4 ซอย112 ถนนเทพารักษ์ ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เว็บไซต์
โทรศัพท์
: +662 130 0335-7
: +662 130 0338-9
อีเมล์

บริการซ่อมปั๊มน้ำ, บริการซ่อมมอเตอร์, บริษัทรับซ่อมปั๊ม, ซี.ซี.เอ็ม. เซอร์วิส หจก.


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ซี.เอ็ม. เซอร์วิส บริการซ่อมมอเตอร์ รับซ่อมปั๊มน้ำทุกชนิด ทุกยี่ห้อ ตรวจสอบปั๊มน้ำ ซ่อม บำรุงรักษา แนะนำ แก้ไข เปลี่ยนอะไหล่ และให้คำปรึกษาเรื่องการประหยัดพลังงานในระบบปั๊มน้ำ โดยทีมช่างผู้ชำนาญงาน บริษัทรับซ่อมมอเตอร์ AC,DC  

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสไฟสลับ (AC Motor) เป็นมอเตอร์ที่ใช้กันอยู่แพร่พลายตามโรงงานต่างๆ เนื่องจากอุปกรณ์หรือเครื่องทุุ่นแรงที่ใช้กันภายในโรงงานและอาคารบ้านเรือนส่วนมาก มักจะประกอบด้วย เครื่องจักรมอเตอร์กระแสไฟสลับเป็นอุปกรณ์ช่วยอยู่ด้วย และมีส่วนดีอยู่ที่ว่ามอเตอร์กระแสไฟสลับ มักไม่ก่อให้เกิดอันตรายจากประกายของกระแสไฟฟ้าขึ้นได้ง่าย ซึ่งโรงงานบางแห่งจำเป็นต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงที่ไวไฟเก็บรักษาไว้ เพราะเหตุว่ามอเตอร์ไฟสลับมีโรเตอร์ (Rotor) เป็นแบบทรงกระรอก (Squirrel Cage Rotor) และไม่มีคอมมิวเตเตอร์ (Commutator) เหมือนมอเตอร์กระแสตรง DC

CCM บริการซ่อมมอเตอร์และปั้มน้ำตามหน่วยงานราชการ ธนาคาร ห้างสรรพสินค้า โรงแรม อาคารสูง นิคมอุตสาหกรรม

รับซ่อมมอเตอร์, ซ่อมมอเตอร์ปั๊มน้ำ, บริษัทรับซ่อมปั๊ม สนใจติดต่อ

ซี.ซี.เอ็ม. เซอร์วิส หจก.
89 หมู่ 4 ซอย112 ถนนเทพารักษ์ ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : +662 130 0335-7
โทรสาร : +662 130 0338-9
อีเมล : ccm-service@hotmail.com

รูปภาพประกอบ