ฟันเฟืองนอก,คลัชเรือ,เบรคมอเตอร์

ฟันเฟืองนอก,คลัชเรือ,เบรคมอเตอร์


บริษัท
ไทรอัมพ์ผ้าเบรคอุตสาหกรรม บจก.
ที่อยู่
9/11 หมู่ 20 ถนนบางพลี- ตำหรุ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์
: +662 136 2471-2, +668 1344 1776
: +662 136 2473


รูปภาพประกอบ