Servo-ipc rotary เครื่องผ้าใบความเร็วสูง

Servo-ipc rotary เครื่องผ้าใบความเร็วสูง


บริษัท
เอชพีเอส โปรแมชเทค บจก.
ที่อยู่
770/37 ซอยพัฒนาการ 38 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทรศัพท์
: +662 170 7601,+662 170 7601
: +662 170 7602,
อีเมล์

ที่เป็นเครื่องหลักที่ใช้ในคอนเฟิร์มของกระดาษฟิล์มและวัสดุฟอยล์ ออกแบบมาเพื่อแปลงวัสดุที่กว้างลงในม้วนที่ผอมลงหลายม้วน, ที่เริ่มโดยการผ่อนคลายของอาจารย์หรือมิลล์ม้วนต่อไปโดยการเฉือนวัสดุ unwound เข้าไปในความกว้างต่างๆและในที่สุดก็เสร็จสิ้นกระบวนการโดยการหมุนวัสดุปาดลงบนแกนของการปรับความกว้างต่างๆ


คลิ๊ก

รายละเอียด

รูปภาพประกอบ