เครน KATO 10 ตัน

เครน KATO 10 ตัน


บริษัท
พี.เจ ออโต้ พาร์ท บจก
ที่อยู่
1792-1, MibuOtu, Mibu-Machi, Shimotuga-Gum, Tochigi, Japan
โทรศัพท์
: +669 02621 5158,+628 221 7441
: +662 8221 7442
อีเมล์

นำเข้าและจำหน่าย
- รถบรรทุก 
- รถแมคโคร 
- เครื่องจักรกล 

รูปภาพประกอบ