เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ตัวไอ 18x18

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ตัวไอ 18x18


บริษัท
ไทยสวัสดิ์ คอนกรีต (1995) บจก.
ที่อยู่
120 หมู่ 2 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
โทรศัพท์
: +663 8443 588 +663 8443 604, +663 8750 156, +663 8750 158
: +663 8443 588
อีเมล์

มีกำลังอัดประลัยของคอนกรีตที่อายุการใช้งาน 7 วัน , Fc ไม่น้อยกว่า 350 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร  (ผลการทดสอบด้วยแท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอกขนาด 15x30 เซนติเมตร )

มีกำลังอัดประลัยของคอนกรีตที่สภาวะการอัดแรง , Fcไม่น้อยกว่า 250 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร(ทดสอบด้วยแท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอกขนาด 15x30 เซนติเมตร)


มีค่าความยุบตัวของคอนกรีต                             = 3.00   +- 2.5 เซ็นติเมตร

ขนาดเมล็ดโตสุดของหิน                                    = 20 มิลลิเมตร

ทรายมีค่าการดูดซึม                                          = 0.70%

หินมีค่าการดูดซึม                                             = 0.50%

รูปภาพประกอบ