Gripper สำหรับหยิบขวด

Gripper สำหรับหยิบขวด


บริษัท
ออโตเมชั่น เทคโนโลยี บจก.
ที่อยู่
3/6 หมู่ที่ 11 ซ.คลองสาม 11/6 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์
: +668 9684 3343
: +662 156 9384

หุ่นยนต์อุตสาหกรรม, หุ่นยนต์จัดเรียงสินค้า, หุ่นยนต์แพคสินค้า  หุ่นยนต์งานเชื่อม หุ่นยนต์ยกของ หุ่นยนต์พ่นสี อุปกรณ์ปรับความเร็ว

หลักการทำงานของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

การทำงานของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมประกอบด้วย ๒ ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ ระบบทางกลของหุ่นยนต์ และระบบควบคุมหุ่นยนต์ ระบบทางกล หมายถึง ส่วนที่เป็นโครงสร้าง และส่วนที่ให้กำลังขับเคลื่อนหุ่นยนต์ ส่วน ระบบควบคุม ประกอบด้วย ระบบบังคับการทำงานหุ่นยนต์ ระบบป้อนข้อมูลกลับ ตลอดจนการสอนหุ่นยนต์ให้ทำงานตามชุดคำสั่ง

ระบบทางกลของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 

ระบบทางกลของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่สำคัญมี ๓ ประการ คือ ลักษณะโครงสร้างของหุ่นยนต์ อุปกรณ์ให้กำลังขับเคลื่อนหุ่นยนต์ และมือหุ่นยนต์


สนใจติดต่อ

ออโตเมชั่น เทคโนโลยี บจก.

3/6 หมู่ที่ 11 ซ.คลองสาม 11/6 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ : +668 9684 3343

โทรสาร : +662 156 9384

อีเมล : ph_sitta@hotmail.com,packingsale580@gmail.com

เว็บไซต์ : am-tech.co.th

เว็บไซต์ : am-tech.brandexdirectory.com

รูปภาพประกอบ