ตัวติดตั้งระบบดับเพลิง

ตัวติดตั้งระบบดับเพลิง


บริษัท
ฟาสเตอร์นิว คอร์ปอเรชั่น บจก.
ที่อยู่
130 ซอย ร่มเกล้า 58 แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์
: +66 2360 8356 7
: +66 2360 8075
อีเมล์

ระบบดับเพลิง

บริการออกแบบ-ติดตั้งระบบดับเพลิง บริการติดตั้งถังดับเพลิงบริการออกแบบ-ติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบป้องกันไฟไหม้อัตโนมัติทุกชนิด งานป้องกันอัคคีภัย บริการออกแบบและติดตั้งระบบป้องกันไฟไหม้ครบวงจร บริการออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงโรงงาน ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบเซ็นเซอร์ บริการทดสอบสัญญาณเตือนไฟ

การออกแบบระบบดับเพลิงอาคารสูง ทำกันดังนี้

1. ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ FIRE ALARM

2. ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง (สปริงเกอร์)

3. ระบบสายส่งน้ำดับเพลิง

4. ระบบช่องทางหนีไฟ

5. ระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉิน

รูปภาพประกอบ