ลวดสลิงหุ้ม PVC , ลวดสลิงหุ้มพลาสติก

ลวดสลิงหุ้ม PVC , ลวดสลิงหุ้มพลาสติก


บริษัท
ก้วงโลหะกิจ หจก.
ที่อยู่
1642-1644 ซอยภาณุรังษี ถนนทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
โทรศัพท์
: +662 639 6690-1,+662 2348866,+669 1234 5689
: +662 234 2848
อีเมล์

จำหน่ายลวดสลิงหุ้มพลาสติก, ขายลวดสลิงหุ้ม PVC, ลวดสลิงหุ้มพลาสติก
หจก. ก้วงโลหะกิจลวดสลิงหุ้มพลาสติกมีความทนทานต่อสนิม การกัดกร่อน มีอายุการใช้งานยาวนาน สามารถนำไปใช้กับงานก่อสร้าง, โรงเรือนเพาะปลูก, ขึงแสลน, งานที่อยู่ใกล้ทะเล, เรือขนส่งสินค้า, มอเตอร์, เครื่องมือที่เที่ยงตรงสูง รวมถึงงานประมง     


เทคนิคการดูแลรักษาลวดสลิง ให้ดูดีและใหม่อยู่เสมอ

        เทคนิคการดูแลรักษาลวดสลิงให้ดูดีเสมอและใช้ลวดสลิงให้ถูกต้องและถูกวิธีเพื่อทะนุถนอมอายุการใช้งานลวดสลิงของท่านให้มีอายุการใช้งานที่ยืนยาว รับน้ำหนักมากเกินไปไม่เป็นผลดีในสภาพการใช้งานที่ได้รับน้ำหนักจนมากเกินไป อาจจะทำให้ลวดสลิงตึงมากเกินไปจนเกิดการขาดได้เรา ควรเผื่อน้ำหนักให้ลวดสลิงได้รักษาความแข็งแรงของเส้นลวดสลิงไว้เผื่อใช้งานได้ในระยะยาว การนำลวดสลิงไปดึงหรือลาก ในการใช้ลวดสลิงนั้น ลวดสลิงสามารถแบ่งออกได้หลากหลายโครงสร้างเราควรเลือกใช้ลวดสลิงที่มีโครงสร้างที่เหมาะสมแก่งานดึกลากรวมถึงน้ำหนักที่จะใช้ในการลาก หากทางผู้ใช้ไม่ทราบรายละเอียดทางเทคนิคควรปรึกษาผู้ที่มีความรู้ก่อนนำไปใช้งานจริง อย่าใช้ลวดสลิงมือสอง ลวดสลิงมือสองมีราคาที่ถูก แต่เราควรคำนึงถึงการใช้งานและความปลอดภัยเป็นหลักเนื่องจากผู้ใช้งานลวดสลิงอาจจะดูลวดสลิงไม่เป็นว่าควรเลือกใช้ลวดสลิงแบบ หรือลวดสลิงมือสองของท่านใช้งานไปมากน้อยเพียงใด หมั่นตรวจดูลวดสลิงทุกครั้ง เราควรมีช่างเพื่อตรวจสอบลวดสลิงทุกครั้งก่อนใช้งานจริง และมีการเก็บรักษาที่ถูกต้องทุกครั้งเพื่อยืดอายุการใช้งานของเส้นลวดสลิงให้อยู่ในสภาพยืดหยุ่นในตลอดเวลา ไม่ควรเอาน้ำกรดเทใส่ลวดสลิง

        ในการทำวิจัยบางสถาบันหรือบางบริษัท อาจจะใช้ลวดสลิงเป็นส่วนประกอบแต่ไม่ควรนำน้ำกรดเทใส่ลวดสลิงเพราะอาจจะทำให้ลวดสลิงขึ้นสนิมได้อย่างรวดเร็วและทำให้ลวดสลิงกรอบได้

รูปภาพประกอบ