ถุงขยะ

ถุงขยะ


บริษัท
ปากน้ำเจริญพงษ์ หจก.
ที่อยู่
90 ซอย รุ่งอรุณทวาทศิน 2 ถนน คลองตาเคล็ตตะวันตก ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์
: +662 395 3030 , +662 395 1108
: +662 387 1275
อีเมล์

ถุงขยะ

    ถุง ที่เอาไว้ใส่ขยะมูลฝอย ทั้งขยะเปียก ขยะแห้ง ซึ่งมีความเหนียวทน เรามีทั้ง ถุงขยะสีดำ และถุงขยะสีอื่นๆ ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน

รูปภาพประกอบ