ฟอยล์สำหรับพิมพ์ลงบนท่อ สายไฟ สายเคเบิ้ล

ฟอยล์สำหรับพิมพ์ลงบนท่อ สายไฟ สายเคเบิ้ล


บริษัท
ฟอยล์มาสเตอร์ (ไทยแลนด์) บจก.
ที่อยู่
555 ซอยแสนสบาย 4 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม 10110
โทรศัพท์
: +66-2661-3900-11
: +66-2258-5454, +66-2260-8888
อีเมล์
สำหรับงาน ตกแต่ง หน้าสมุดบันทึกปก หนัง พลาสติก และชิ้นงานเสื้อผ้า เสื้อยืด เครื่องกีฬา   ด้วย  สีสัน Metalic  ลวดลาย ตัวเลข  ตัวอักษร  โลโก้  ตรายี่ห้อ สัญลักษณ์ ให้โดดเด่น

รูปภาพประกอบ