การพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง บน Hologram

การพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง บน Hologram


บริษัท
ฟอยล์มาสเตอร์ (ไทยแลนด์) บจก.
ที่อยู่
555 ซอยแสนสบาย 4 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม 10110
โทรศัพท์
: +66-2661-3900-11
: +66-2258-5454, +66-2260-8888
อีเมล์
ปกป้องแบรนด์  กันการปลอมแปลง ได้อย่างมั่นใจ  ระบบ void สำหรับการรับประกันสินค้า และ การพิมพ์ บน Hologram

รูปภาพประกอบ