ตัวต่อสายพาน

ตัวต่อสายพาน


บริษัท
โฟร์บี เอเชีย แปซิฟิก บจก.
ที่อยู่
899/1 หมู่ 20 ซอยจงศิริ ถนนบางพลี-ตำหรุ ตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์
: +662 173 4339, +668 7062 8444
: +662 173 4338
อีเมล์


Belt Fasteners

A range of mechanical splices and fasteners for use on most PVC, rubber and steel web elevator belts.


http://go4b.co.uk/products/bucket-elevator-components/belt-fasteners#.WaZuE8gjGUl

รูปภาพประกอบ