เครนรางเดี่ยว (โมโนเรล)

เครนรางเดี่ยว (โมโนเรล)


บริษัท
เอ บราเดอร์ บจก.
ที่อยู่
1951 หมู่ 7 ซอยสันติคาม 8 ถนนสุขุมวิท 109 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์
: +662 384 2065, +662 384 7870, +662 384 7080, +662 754 0640
: +662 384 7081
อีเมล์
เครนรางเดี่ยว
  • เหมาะสำหรับการใช้งาน ตั้งแต่ 0.5-3 ตัน
  • สามารถเคลื่อนที่ได้ 4 ทิศทาง โดยการเคลื่อนที่ในแนวราบจะเคลื่อนที่ได้ตามรางที่กำหนด
  • เหมาะสำหรับงานที่เป็นไลน์การผลิต

รูปภาพประกอบ