เครื่องดึงลวด PC-WIRE

เครื่องดึงลวด PC-WIRE


บริษัท
เทคนิคไฮดรอลิค บจก.
ที่อยู่
35 หมู่ 4 ถนนอ้อมเมือง ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์
: +66 38 21 5763, +66 38 21 5764, +66 38 74 3324, +66 38 74 3325
: +66 38 21 5762
อีเมล์

รูปภาพประกอบ