โปรไฟล์

บริการขนส่งสินค้าทางเรือ บริษัทขนส่งสินค้า บริการขนส่งทางเรือ บริการขนส่งทางอากาศ บริการขนส่งและกระจายสินค้า บริการขนส่งสินค้า บริการขนถ่ายสินค้า บริการคลังสินค้า บริการด้านโลจิสติกส์ บริการขนส่งพร้อมติดตั้ง  บริการขนย้ายเครื่องจักร บริการเช่าโกดัง บริการด้านศุลกากร Freight Forwarding, Air Freight Forwarding, Customs Brokerage, Loading, Unloading, Logistics Services, Ocean Freight Forwarding   

บริษัท เอส.เค.วาย.อินเตอร์เฟรต จำกัด

เป็นตัวแทนรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ, เป็นตัวกลางทั้งในและต่างประเทศ ระหว่างผู้ส่งออก และผู้นำเข้าโดยมี เอเยนทั่วภูมิภาคเอเชียมาเป็นเวลานานเรามุ่งเน้นให้ลูกค้าทุกราย ได้รับการบริการที่เข้าถึงได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า  และถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัย รวมทั้งด้านการขนส่งและพิธีการทางศุลกากรและประหยัดค่าใช้จ่าย.พนักงานทุกคนบริการอย่างมืออาชีพ แก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ทันท่วงที.

 สโลแกนที่ว่า  

รวดเร็วด้วยบริการ         ประสานงานด้วยรอยยิ้ม

เต็มอิ่มด้วยคุณภาพ      ต้องเรียกใช้ เอส.เค.วาย.อินเตอร์เฟรต จำกัด.


บริการของเรา

พิธีการนำเข้าส่งออกทั่วไป  ,  พิธีการสินค้าผ่านแดน ถ่ายลำ    พิธีการหลายเที่ยวเรือ   ,

 พิธีการสำหรับผู้ได้สิทธิส่งเสริมการลงทุน   ,  พิธีการสำหรับสินค้าส่งซ่อม หรือส่งคืนกลับ

พิธีการนำเข้าหรือส่งออกโดยใช้สิทธิ FTA ฟรีโซน คลังสินค้าทัณฑ์บน และเขตอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก

พิธีการเพื่อยกเว้นภาษี การขอชดเชยอากร  ,   พิธีการสำหรับงานแสดงสินค้า ATA Carnet

พิธีการ 19 ทวิ/พิธีการการวางประกันเพื่อต่อสู้พิกัดหรือราคา   ,   พิธีการสงวนสิทธิฟอร์มต่างๆ

บริการที่ปรึกษาทางด้านศุลกากร,  บริการให้คำปรึกษาในการประเมินความเสี่ยง ป้องกันก่อนและหลังการตรวจปล่อย

บริการให้คำปรึกษาพิกัดจากผู้ชำนาญการ   ,  บริการส่งวินิจฉัยพิกัดสินค้ากับกรมศุลกากร

บริการให้คำปรึกษาและแนะนำโมเดลสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ลูกค้าพึงจะได้รับในการลดต้นทุนด้านภาษี

ประกาศ