โปรไฟล์

บริษัทฯ ได้เปิดกิจการเป็นร้านตัวแทนจำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างเป็นร้านแรกๆ ย่านสายไหม-ดอนเมือง ภายใต้การบริหารงานโดย คุณเฉลียว สวัสดี กรรมการผู้จัดการ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เราเป็นทั้งตัวแทนจำหน่ายและผู้ผลิตรายใหญ่ โดยมีตัวแทนฝ่ายขายมากกว่าหนึ่งร้อยท่านคอยบริการให้ความสะดวกในเรื่องข้อมูลสินค้าและบริการจัดส่ง

สินค้ายอดนิยม