สิ่งพิมพ์

สิ่งพิมพ์ : ISSN 2408-2538 รายปี พิมพ์ 4 สี แปลภาษาท้องถิ่น พม่า, เวียดนาม, กัมพูชา, ลาว
รายละเอียด : ภาพโฆษณาขนาดเต็มหน้า
เทคโนโลยี : QR & AR Technology
แจกจ่าย : ตลาดค้าส่ง, โรงงานอุตสาหกรรม และงานแสดงสินค้าประเทศในแถบภูมิภาคอาเซียน